Agenda
26 June 2017
M
S
S
R
K
J
S
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
Galeri Photo Terbaru
Saya bernama Yuliawati, S.Pd , NIP 19790714 200901 2 004. Saya tinggal di Komp Sumbar Mas F8 Air Pacah Telp.- . Saya lahir pada tanggal 14//7/19/19. Saya mengajar pelajaran Kimia. E :

Unsur Pimpinan

Kepala Sekolah

Amriman M. S.Pd, MM

Wakil Bidang Kurikulum

Yuni Era, S.Pd, M.Si

Wakil Bidang Sarana

Drs. Surya Sampeno

Wakil Bidang Humas

Drs. Jon Misfar, M.PdI

Wakil Bidang Kesiswaan

Dra. Mahdiani

Kepala Tata Usaha

Delvian Darwis, S.Sos

Koordinator 

Pustaka            

Drs. Firdaus S

OSIS

Reni Satria, S.Pd

Labor IPA

Hj. Novia Yenri, S.Pd, M.Pd

Bimbingan Konseling

Isfariyeti, S.Pd

K7

Drs. Arman Bey

Tata Usaha 

Kesiswaan

Reni Eka Putri

Kepegawaian

Gusermansyah

Bendahara Rutin

Syahruhel Badri

Bendahara Komite

Hj. Mardayeni

Persuratan

Novitri Irma

Peninventarisan

Arnalis

Penjaga Sekolah

Gusermansyah

P. Kebersihan

Desi Mardiati

P. Kebersihan

M. Syarif

Susunan Wali Kelas 

Walas X.1

Titik Suzana, S. Pd.

Walas X.2

Wildawati Muslim, S. Pd.

Walas X.3

Yunidalti, S. Pd.

Walas X.4

Mulyeti, S. Pd.

Walas X.5

Zulhendri, S. Pd.

Walas X.6

Eka Sari, M.Kom.

Walas X.7

Dra. Isnimar

Walas X.8

Ermice, S. Pd.

Walas XI IPA 1

Eliza Huriati, S.Pd

Walas XI IPA 2

Yuliyawati, S. Pd.

Walas XI IPA 3

Reni Satria, S. Pd.

Walas XI IPS 1

Burwati Anisah, S. PT

Walas XI IPS 2

Mardelita, S. Pd.

Walas XI IPS 3

Hj. Delila Santy, M. Pd.

Walas XI IPS 4

Dra. Elviana, M. Pd.

Walas XI IPS 5

Rahmy Yulia Fitri, S. Pd.